Projekti Vidi Me

U 2014. godini realizovan je projekat “Nenasilna komunikacija u crnogorskom osnovnom obrazovanju” uz pomoć Fonda za otvoreno društvo. U projektu su učestvovale osnovne škole sa područja opštine Kotor:

Vidime_Radionica

Cilj je bio da se nastavnicima i roditeljima koji su članovi Savjeta roditelja predstave osnove nenasilne komunikacije kao i da se nastavnici osposobe da organizuju radionice nenasilne komunikacije za učenike.

Primjena ovog modela može dovesti do poboljšanja medjuljudskih odnosa u kolektivu i suzbijanja konfliktnih situacija kako u školi tako i u porodici.

U sklopu projekta uspostavljen je i kontakt sa nastavnicima iz osnovne škole u Stokholmu (Švedska) koja je zasnovana na principima nenasilne komunikacije.

Integralna obuka

Integralna obuka za nastavnike trajala je šest dana, a obuhvatila je sledeće teme:

  • Empatija, aktivno slušanje, 4 komponente NNK.
  • Upoznavanje sa načinima primjene nenasilne komunikacije na profesionalnom i ličnom planu.
  • Osvješćivanje komunikacije koja blokira saosjećajnost, razvijanje modela opažanja bez procjenjivanja, prepoznavanje i izražavanje osjećanja i potreba, preuzimanje odgovornosti za svoja osjećanja.
  • Upoznavanje i korišćenje jezika pozitivne akcije; upoznavanje sa strategijama ovladavanja bijesom.
  • Upoznavanje i provežbavanje načina rješavanja unutrašnjih i spoljašnjih konflikata
  • Upoznavanje sa tehnikama izražavanja zahvalnosti u nenasilnoj komunikaciji.
Bird

Nastavnici su bili oduševljeni kako načinom rada tako i programom obuke, a do kraja školske godine organizovali su radionice sa učenicima.

Naknadno je održan i supervizijski sastanak sa nastavnicima da bi im se pružila pomoć u rešavanju problema sa kojima su se suočili.

Radionica

Voditeljica obuke bila je iskusni psiholog i psihoterapeut Smiljana Grujić trenutno zaposlena u kancelariji UNICEFa za prevenciju nasilja u školama republike Srbije. Smiljana se ovom vrstom edukacije bavila više od dvadeset godina i jedna je od trenera koji su blisko sarađivali sa autorom programa obuke "Reči su prozori, a ne zidovi" koji je predstavljen nastavnicima i roditeljima.

Članovi Savjeta roditelja svih pet kotorskih osnovnih škola imali su priliku da učestvuje u radionici za roditelje, ali je na žalost njihov odaziv bio minimalan i pored velikig truda koji su organizatori projekta i škole uložili da ih animiraju.